MENU
Aula_close Layer 1

Klassetrivsel

I en skole, er det vigtigt, at der er god trivsel for alle. Det betyder, at alle skal føle sig trygge i fællesskabet og at alle har en plads i fællesskabet. Hvordan vi taler til og med hinanden er ganske afgørende. 

Dette er en opgave for alle: Elever, forældre, ansatte og ledelse.

Klasselæreren og de øvrige lærere og pædagoger i klassen er med til at sætte normer og rammer for klassens ageren. Her er det både undervisningen og pauserne, der er fokus på. Fællesskabende aktiviteter understøttes og skal være en del af en klassens og skolens liv. Disse aktiviteter foregår både i løbet af skoledagen, men kan også være i fritiden båret af SFO/Klub, samt af indsatser fra forældre i form af fælles oplevelser og arrangementer. 

Forældrene er de usynlige klassekammerater, og har en afgørende rolle at spille ift klassens og den enkelte elevs trivsel. Alle bør sætte ind på den fælles trivsels-"konto" - alle børn hæver af den dagligt.

Vi måler halvårligt på elevernes trivsel. Tiltag kan iværksættes hvis målingen afdækker  behov herfor.