Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ressourceteam

Skolen har et ressourceteam, der består af både eksterne og interne ansatte. Ressourceteamet er sammensat mhp. at inddrage en bred vifte af viden og erfaringer.

Eksterne: PPR-psykolog, forebyggende rådgiver og sundhedsplejerske (tale-/hørekonsulent deltager efter behov).

Interne: Inklusionsvejleder, læsevejleder, SFO-leder, viceleder og skoleleder (matematikvejleder deltager efter behov).

Ressourceteamet har til formål, at sikre alle elevers mulighed for trivsel, læring og udvikling. Dette sker bl.a. ved fokus på det enkelte barn, på samspillet mellem børn i -og mellem forskellige børnegrupper samt på personalets rolle og funktioner. Dette med henblik på at styrke og udvikle et inkluderende læringsmiljø.

Jvf GDPR-lovgivningen drøfter ressourceteamet ikke et barn uden forudgående tilsagn fra barnets forældre/værger.