Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Alle skoler skal have en skolebestyrelse.

En skolebestyrelse består af fem til syv forældrerepræsentanter. To repræsentanter for skolens personale, repræsentanter for skolens ledelse, samt to elevrepræsentanter fx fra skolens elevråd. Der afholdes ca. 10 møder om året.

Skolebestyrelsen bidrager til væsentlige dele af skolens liv og virke. Den har blandt andet til opgave, at udvikle og godkende værdier, principper og strategier. At være støttende i forhold til skole-/hjemsamarbejdet. Den godkender budget samt fører tilsyn med skolens organisering og tilrettelæggelse. Den har udtaleret ift. ansættelse af personale.

Skolebestyrelsens medlemmer agerer på et overordnet niveau ift. skolen og må som følge deraf, ikke behandle sager på individniveau. Ej heller må de udtale sig i personsager. I sådan en situation kan bestyrelsen tage udgangspunkt i en given sags tema og bringe dette til drøftelse med skolens ledelse.

Skole og forældres værktøjskasse til skolebestyrelser

Undervisningsministeriets side om skolebestyrelser