Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevråd og Fælles elevråd

Skolen har to elevråd. Minielevrådet for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse og elevrådet for elever fra 4.-9. kl. Fælles for begge elevråd er, at der er tilknyttet en lærer/pædagog. Denne støtter og guider eleverne ift deres muligheder for indflydelse og hvordan de kan påvirke skolens dagligdag. For begge elevråd gælder det, at der afholdes ca. 10 møder om året. Skolelederen deltager, når det er muligt. Elevrådet deltager, når det er muligt, i starten af Skolebestyrelsesmøderne.

Elevrådsformand-/næstformand er medlemmer af skolebestyrelsen. Her har de deres eget punkt på dagsordenen, hvor de kan bringe forslag og temaer op, samt fortælle om deres arbejde og drøftelser.

I Køge kommune findes et fælleselevråd. Det består af elevrådsformand-/næstformand fra alle folkeskolerne i Køge. Fælleselevrådet har en kontakt-"lærer" i skoleafdelingen. Fælleselevrådet mødes ca. 3 gange om året.

Formålet med elevrådene er at styrke elverne i demokrati - og anvendelse heraf samt at give dem en stemme ind i skolens liv og virke. Tillige at inddrage dem i skolens dagligdag generelt, sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø i særdeleshed.