Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inkluderende fællesskaber

Det er vigtigt, at alle børn oplever sig som havende lige muligheder og værende ligeværdige deltagere i de fællesskaber, de færdes i.

Dette er således også et fokus i dagligdagen både i skoledelen og i fritidsdelen. For at styrke børnenes fællesskaber og trivsel har vi bl.a. legegrupper i indskolingen, opdeling i grupper i undervisningen, dialog om klassefællesskabet samt tilbagevendende måling af dette en del af fokusområderne. Herudover naturligvis daglig opmærksomhed på alles trivsel.

Men også forældre har en væsentlig rolle at spille ift. at sikre alle børn har følelsen af at høre til. Fx hvis man vil invitere til fødselsdage, så er det vigtigt, at det er alle piger/alle drenge/eller alle børn, der inviteres. Forældrene er de usynlige klassekammerater, der med deres holdning og adfærd kan gøre en stor forskel for alle elever i en klasse.