MENU
Aula_close Layer 1

Friluftsliv

På Vemmedrupskolen har vi friluftsliv som fokuspunkt og som valgfag.

Vi mener, at det er et vigtigt element, når vi lever i en tid præget af digitale tilbud og hurtighed. Vi skal tage os tid til at opleve og mærke den nære natur.

Vi bruger også friluftsliv som en aktivitet til at styrke relationerne elev/elev og også elev/lærer/pædagog samt styrke samarbejdet vha øvelser og udfordringer.

Friluftsliv er en form for overskudsliv i naturen - hvor naturen dyrkes, ikke for overlevelsens skyld eller for personlig vinding, men med mange andre formål for øje som trivsel, oplevelse og fællesskab.

Vi er meget inspirerede af nordisk friluftsliv, som er kendt for: tur efter evne, ophold i naturen, overnatning, social interaktion/fællesskab samt mad over bål. Tillige er vi inspirerede af den angloamerikanske tilgang, hvor teorien er, at udfordringer i naturen kan skabe personlig udvikling. Her er vi optagede af, det det sker under trygge, pædagogiske rammer.

Vi har adgang til et spejdercenter i Munke Bjergby. Her kan vi overnatte, sejle i kano, rapelle, lave mad over bål o.l.